Viikonpäivät, kuukaudet, säätilat korttikokoisena (pdf)

9,90 

Maksa turvallisesti

Tämä materiaali sisältää 30 kuvallista korttia kotiin tai varhaiskasvatukseen. Viikonpäivät, kuukaudet, säätilat.

Tätä materiaalia voi käyttää arjessa ennakoinnin ja sanoittamisen apuna. Lapsi nauttii siitä, että osaa sijoittaa tulevia tapahtumia, esimerkiksi: ”huomenna on toukka-torstai, liikuntakerhopäivä!”

Viikonpäivät: kuvissa on alkusointu, joka yhdistää kuvan ja viikonpäivän.

Kuukaudet: kuvat ovat kauniita, kuukauden tapahtumaan, säätilaan, tai vuodenaikaan liittyviä.

Säätilat: näiden korttien avulla voidaan miettiä esimerkiksi sopivaa pukeutumista kuhunkin säähän.

 

Kuvakorttien käyttäminen lasten kanssa voi tarjota monia etuja, erityisesti kun opetetaan käsitteitä, kuten viikonpäivät, kuukaudet ja säätilat. Tässä on joitakin hyötyjä, mitä korteista voi teidän perheelle olla:

  1. Visuaalinen oppiminen: Monet lapset oppivat parhaiten visuaalisesti. Kuvakortit tarjoavat konkreettisen ja havainnollisen tavan ymmärtää abstrakteja käsitteitä, kuten ajan kulumista ja säätilojen muutoksia. Myös kuvan ja sanahahmon yhdistäminen tulee tutuksi, mikä tukee lukemaan oppimisessa.
  2. Kiinnostuksen ja motivaation lisääminen: Värikkäät ja houkuttelevat kuvakortit voivat herättää lasten kiinnostuksen ja pitää heidät motivoituneina aiheeseen. Visuaalisesti miellyttävät materiaalit lisäävät kiinnostusta.
  3. Sanaston kehittäminen: Kuvakortit voivat auttaa lapsia oppimaan uusia sanoja ja käsitteitä liittämällä sanat visuaalisiin esityksiin. Tämä voi vahvistaa kielen oppimista ja auttaa lapsia muistamaan uusia termejä. Kuukaudet menevät joskus sekaisin koululaisillakin, joten näiden korttien avulla voidaan aiheeseen perehtyä jo minkä ikäisenä tahansa! 🙂
  4. Keskustelun ja vuorovaikutuksen edistäminen: Kuvakortit voivat toimia keskustelun käynnistäjinä, rohkaista lapsia ilmaisemaan ajatuksiaan ja jakamaan kokemuksiaan säästä, kuukausista tai viikonpäivistä. Tämä edistää sosiaalisia taitoja ja kielen kehitystä.
  5. Rutiinien ja järjestyksen oppiminen: Käyttämällä kuvakortteja säännöllisesti, lapset oppivat tunnistamaan päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset rutiinit. Tämä auttaa heitä ymmärtämään ajan kulumista ja oppimaan järjestystä ja aikataulutusta.
  6. Itsenäisyys ja päätöksenteko: Kun lapset saavat valita kuvakortteja esimerkiksi säätilan kuvaamiseen, he harjoittavat itsenäisyyttä ja päätöksentekotaitoja. Tämä voi vahvistaa heidän itseluottamustaan ja kykyään arvioida tilanteita.

Saat ladattua tuotteen itsellesi heti ostamisen jälkeen.

Mikäli ostat tuotteen itsellesi, käyttöoikeus on sinulla (omassa ryhmässäsi ja kotona). Mikäli tuote ostetaan yritykselle, voidaan tuotetta käyttää yhdessä ryhmässä. Mikäli tuotetta halutaan käyttää yksikön muissa ryhmissä, ostathan tuotetta niin monta kappaletta, kuin ryhmiä on.

Tuotteen jakaminen näiden ehtojen vastaisesti on kielletty.

Tiedosto on ladattavissa 3 kertaa, 7 vuorokautta ostohetkestä, jonka jälkeen lataaminen ei ole mahdollista.

Ei vaihto- eikä palautusoikeutta.

© Innocas Oy

Shopping Cart
viikonpäivät korttikoossa innocasViikonpäivät, kuukaudet, säätilat korttikokoisena (pdf)
9,90