Itsetuntoa ja omia polkuja: vanhempaa ja nuorta yhdistävä verkkovalmennus

39,90 

Nuoren elämä ei ole solmutonta, mutta hänen on mahdollista oppia suhtautumaan niihin myönteisesti.

Jokainen solmu on mahdollisuus oppia itsestä, ja oppia mielen hyvinvoinnin taitoja.

Tässä valmennuksessa tarjotaan vanhemmalle näkökulmia ja oivalluksia nuoren maailmasta – apua siihen, miten nuorta voi tukea itsenäistymisen matkalla.

Nuori saa valmennuksesta paljon tehtäviä, joita voidaan tehdä vanhemman kanssa yhdessä – yhteisenä juttuna, tai itsenäisesti työkirjana.

Itsensä hyväksyminen, itseluottamus, omien vahvuuksien löytäminen – nämä ovat haasteita meille jokaiselle. Jokainen nuori tarvitsee tukea omalla polulla kulkemisessa. Nuori opettelee tulemaan toimeen itsensä ja omien polkujensa valitsemisen kanssa.

Tässä valmennuksessa tarjotaan tietoa ja näkökulmia vanhemmille, sekä kannustetaan nuorta uskomaan itseensä ja omiin kykyihinsä omassa elämässään. Valmennuksen aihealueet vanhemman videoissa ja nuoren työkirjassa kulkevat käsi kädessä. Voitte edetä valmennusta samanaikaisesti, tai voit käydä teemat läpi itsenäisesti ja olla sitten tukena nuoren työkirjan täyttämisen matkalla. Valmennuksen läpikäymisen tapa on siis jokaisen itse valittavissa – juuri oman näköiseksi.

Tässä valmennuksessa käsitellään videoiden, rentoutuksen ja nuorelle suunnatun työkirjan avulla mm. seuraavia teemoja:

 

  • Itsensä hyväksyminen – miten nuori pystyisi paremmin hyväksymään itsensä – juuri sellaisena kuin hän on
  • Tunteiden tunnistaminen, tunteiden säätely – miten tuetaan nuoren tunnetaitoja vuorovaikutuksessa
  • Ystävyyssuhteet – vertaissuhteet ovat nuoruuden yksi tärkeimmistä ryhmistä, miten voidaan tukea sosiaalisissa suhteissa
  • Vahvuuksien kautta voittoon – autetaan nuorta oivaltamaan tehtävien kautta omia vahvuuksiaan. Vahvuuksien kautta nuori pystyy tuntemaan iloa ja ylpeyttä itsestään ja kyvyistään.
  • Yhteinen rentoutus – yhteistä aikaa, yhteenkuuluvuuden tunnetta, luottamuksen rakentamista, läheisyyttä – nuorelle sopiva turvallinen hetki oman aikuisen kanssa

Valmennuksen bonusosio!

RENTOUTUMINEN Tunnepolku -rentoutusohjaajan ohjaamana!

=TÄYSIN AINUTLAATUINEN sisältö valmennuksessa.

Rentoutuminen on aivan äärimmäisen tärkeä osa hyvinvointia ja erityisesti vanhemman haasteelliseen ja kiireiseen arkeen tällä valmennuksen osalla on valtava hyöty.

Rentoutusluennon ja sinulle pidettävän rentoutuksen avulla saat:

rentoutta, omaa aikaa, myönteisyyttä, selkeämmän mielen, mielen hallintaa, mielen hallinnan taitoja.