Etsi samanlainen, etsi erilainen (pdf)

9,90 

Maksa turvallisesti

Tämä monipuolinen paketti sisältää tulostettavia ja väritettäviä tehtäviä, jotka kehittävät lapsen tarkkaavaisuutta, havainnointikykyä ja loogista ajattelua.

Materiaali sisältää:

-5 ”Löydä samanlainen” -tehtävää

-5 ”Löydä erilainen” -tehtävää,

sekä nämä tehtävät suuremmassa koossa, jotka voidaan laminoida käytettäväksi ryhmässä.

Näiden tehtävien tekeminen on erinomainen tapa tukea lapsen kehitystä. Ne auttavat lapsia kehittämään tärkeitä kognitiivisia taitoja, kuten:

  • Tarkkaavaisuus ja keskittyminen: Tehtävät vaativat lapsilta keskittymistä yksityiskohtiin
  • Havainnointikyky: Etsimällä samanlaisia ja erilaisia elementtejä lapset oppivat tarkkailemaan ympäristöään
  • Looginen ajattelu ja päättelykyky: Tehtävät haastavat lapsia käyttämään loogista ajattelua ja päättelykykyä, mikä on osana ongelmanratkaisutaitojen kehittymiselle.
  • Sosiaaliset taidot: Ryhmässä tehtävät harjoitukset edistävät yhteistyötaitoja ja auttavat lapsia oppimaan toimimaan osana ryhmää.

Saat ladattua tuotteen itsellesi heti ostamisen jälkeen.

Mikäli ostat tuotteen itsellesi, käyttöoikeus on sinulla. (Omassa ryhmässäsi ja kotona). Mikäli tuote ostetaan yritykselle, voidaan tuotetta käyttää yhdessä ryhmässä. Mikäli tuotetta halutaan käyttää yksikön muissa ryhmissä, ostathan tuotetta niin monta kappaletta, kuin ryhmiä on.

Tuotteen jakaminen näiden ehtojen vastaisesti on kielletty.

Tiedosto on ladattavissa 3 kertaa, 7 vuorokautta ostohetkestä, jonka jälkeen lataaminen ei ole mahdollista.

Ei vaihto- eikä palautusoikeutta.

© Innocas Oy

Etsi samanlainenEtsi samanlainen, etsi erilainen (pdf)
9,90